Examinering Middenkaderopleiding bouw en infra

De Raad van Aangeslotenen heeft Concreet Onderwijsproducten de opdracht gegeven om samen met het onderwijs een exameninstrumentarium of -methodemix te ontwikkelen voor de Middenkaderopleiding Bouw en Infra. Uitgangspunt hierbij is dat er keuzevrijheid in examinering mogelijk blijft.

De telefonische gesprekken en bezoeken bij roc’s leveren een gevarieerd beeld op, met name als het gaat om theorietoetsing. Er wordt van voorwaardelijk tot summatief getoetst. De bijbehorende opvattingen zijn daarbij vaak stellig.
Wat betreft de praktijkexaminering wordt er veel afgesloten met een portfolio, waarbij veel inbreng en betrokkenheid is van het bedrijfsleven. We verwachten de inventarisatie snel af te ronden en gaan een samenvatting maken met voorstellen rondom de voorkeuren en wensen.

Geef een reactie op deze update
Deel deze update:

Volop samenwerking met roc’s

De telefonische bevragingen zijn grotendeels afgerond en bezoeken zijn gepland. De verwachting is dat in januari alle informatie geregistreerd zal zijn. Uit alle regios’s melden roc’s dat ze op allerlei manieren mee willen werken. Geweldig! En, gezien ook de spreiding in examineringsmethoden, een welkome uitgangspositie voor oplossingen met een breed draagvlak.

Geef een reactie op deze update
Deel deze update:

Input vergaren en opzet formuleren

De komende maanden wil Concreet met zoveel mogelijk roc’s in gesprek over hoe zij de examinering binnen de opleiding Middenkaderopleiding bouw en infra nu vormgeven. Ook horen we graag welke welke wensen er zijn en welke knelpunten onder meer docenten en medewerkers examenbureaus zien. We gaan hiervoor bij roc’s op bezoek, maar zullen ook telefonische interviews afnemen en vragen stellen per e-mail. Hebben we u nog niet benaderd? Aarzel niet om contact met mij op te nemen. Mijn contactgegevens staan hiernaast.
Daarnaast bestuderen we de producten en processen die we van enkele roc’s aangeleverd hebben gekregen, om daar de sterke punten uit te halen. Ook bespreken we met onze softwareleverancier wat de technische (on)mogelijkheden zijn.
Doel is om een verder uitgewerkte opzet te kunnen presenteren op de eerstvolgende bijeenkomst van de Raad van Aangeslotenen.

Geef een reactie op deze update
Deel deze update:

Onderzoek afgerond – vervolgopdracht

Tijdens de bijeenkomst van de Raad van Aangeslotenen op 9 november jl. zijn de bevindingen tot nu toe van de inventarisatie door Concreet onder 12 roc’s gepresenteerd. Er is sprake van de grootst mogelijke diversiteit in examenvormen en beoordelingen. Concreet Onderwijsproducten heeft een systematiek laten zien waarin keuzevrijheid voor examinering mogelijk is, of het nu theorie, proeve, praktijkexamens, cgi. portfolio of varianten daarop zijn.

Na toelichting en overleg heeft de Raad besloten opdracht te geven tot verdere ontwikkeling van het instrument.

Geef een reactie op deze update
Deel deze update:
Onderzoek naar examineringsbehoefte middenkaderfunctionaris bouw en infra
Ontwikkelspecialist: Martin de Ruiter
06 836 514 24
Looptijd project: november 2016-maart 2018
Deel dit ontwikkeltraject:

Volg dit ontwikkeltraject

Volg Examinering Middenkaderopleiding bouw en infra
( 14 volgers )

Volg Examinering Middenkaderopleiding bouw en infra

Krijg een melding bij een update van dit ontwikkeltraject.

Vul uw e-mailadres in:

Ontwikkel mee

Vakman of docent? Ontwikkel mee aan onze producten
Ja, ik heb interesse

Deel dit ontwikkeltraject: