Lesmethode voor driejarige vakopleiding

Steeds meer roc’s bieden deelnemers de mogelijkheid om in drie jaar een vakdiploma op niveau 3 te halen. Ten behoeve hiervan biedt Concreet Onderwijsproducten bijpassende driejarige lesmethodes voor deze vakopleidingen aan.

Van oudsher beginnen deelnemers die een opleiding volgen richting de bouw of infra, aan de opleiding op niveau 2, om daarna door te stromen naar de opleiding op niveau 3. In totaal duurt dit opleidingstraject vier jaar. Het overslaan van de niveau 2 opleiding is niet haalbaar, omdat de deelnemer dan de basisvaardigheden van het vakgebied niet onder de knie krijgt.

Maatwerk bieden aan deelnemers met driejarige vakopleiding

Om rechtstreekse instroom op niveau 3 wel mogelijk te maken, heeft Concreet Onderwijsproducten een combinatie gemaakt van de vakinhoudelijke leermiddelen en examens voor de niveau 2- en niveau 3-opleiding. Dit totale pakket biedt de deelnemers alle benodigde basiskennis en allround kennis van zijn vak.

Beschikbaar voor vakopleidingen timmerman, metselaar en vakman gww

De lesmethodes voor driejarige vakopleidingen zijn vanaf het schooljaar 2017-2018 beschikbaar voor de vakopleidingen Timmerman, Metselaar en Vakman gww. Op verzoek van roc’s wil Concreet de lesmethodes voor driejarige vakopleidingen ook ontwikkelen voor andere opleidingen.

Voordeligere optie voor deelnemers

Met de lesmethodes voor de driejarige vakopleidingen hoeft de deelnemer niet meer twee lesmethodes aan te schaffen, voor de opleiding op niveau 2 en niveau 3. De lesmethodes bevatten de theorie via Bouwinfranet of vakboeken, een opdrachtenmap, een trajectmap en bijbehorende examinering.