Proeve van Bekwaamheid als examinering bouw infra

Voor de niveau 2-opleidingen Timmerman, Vakman gww en Metselaar biedt Concreet Onderwijsproducten een instrumentarium om deelnemers te examineren via een Proeve van Bekwaamheid.

Door middel van de Proeve van Bekwaamheid (PvB) worden kennis, vaardigheden en houding geïntegreerd geëxamineerd.

Co-creatie tussen Concreet en roc’s

De opzet van de Proeve van Bekwaamheid is ontwikkeld in nauw overleg met vertegenwoordigers van roc’s. Uitgangspunten zijn dat de PvB het kwalificatiedossier volledig afdekt en representatief is voor het beroep.

Model examenplan voor implementatie in onderwijs

Roc’s die gaan examineren volgens de Proeve van Bekwaamheid, kunnen bij de implementatie hiervan gebruik maken van het model examenplan dat Concreet heeft ontwikkeld. Daarnaast is het van belang dat de opleiding inventariseert of de examenmethodiek past binnen de bestaande onderwijsomgeving of dat er bepaalde aanpassingen doorgevoerd moeten worden.

Examinering in beroepspraktijk mogelijk

Het is mogelijk om de Proeve van Bekwaamheid af te nemen in de beroepspraktijk. Er kan echter ook worden gekozen voor afname in de geconditioneerde omgeving. Deze keuze ligt bij de roc’s en is onder meer afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn op het roc, bij leerbedrijven en bij opleidingsbedrijven.

Examenplatform bouw infra ondersteunt proces

De systematiek van de Proeve van Bekwaamheid wordt ondersteund vanuit het Examenplatform bouw infra. Hierdoor is het ook mogelijk dat de medewerkers validering examinering van Concreet steekproeven uitvoeren bij Proeven van Bekwaamheid die worden afgenomen op bouwplaatsen.

Proeve van Bekwaamheid Timmerman (niveau 2)

Om de representiviteit voor de opleiding timmeren te waarborgen, bestaat de PvB Timmerman uit drie hoofdgroepen. Binnen elke hoofdgroep voert de deelnemer een examenonderdeel uit: vooraf weet de deelnemer niet op welk onderdeel hij wordt geëxamineerd.

Ontdek meer. Bel of mail:

Victoria Fens
victoria.fens@concreetonderwijsproducten.nl
06 5314 9350

Sandra Meijer
sandra.meijer@concreetonderwijsproducten.nl
06 5141 7825

Proeve van Bekwaamheid mbo-opleiding bouw infra